Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở VNPT Hà Tĩnh
Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp ở VNPT Hà Tĩnh

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.


Là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Đảng ủy Viễn thông (VNPT) Hà Tĩnh luôn xác định văn hóa VNPT là cốt lõi để tạo nên sức mạnh của VNPT trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và làm hài lòng khách hàng. Triển khai nội dung này, đơn vị đã quán triệt trong cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện “Sổ tay văn hóa VNPT”.


Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực người VNPT theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung chủ yếu tập trung vào tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị gắn với xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh; tham gia phong trào lao động sáng tạo, tích cực ứng dụng giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả; tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt phong trào 5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn sóc - sẵn sàng)...


Ông Trần Danh Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã góp phần tạo dựng môi trường làm việc thoải mái, phấn khởi, thúc đẩy người lao động gắn bó với công việc, làm việc hiệu quả. Từ đó, năng suất lao động của VNPT địa bàn Hà Tĩnh ngày càng được tăng lên, việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kiểm tra thường xuyên, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các chuẩn mức văn hóa VNPT; thực hiện tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thông qua ký giao ước thi đua trong toàn VNPT Hà Tĩnh…”.


Cùng với VNPT Hà Tĩnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đều đang nỗ lực xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Trong số đó, hiện có 88/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND các huyện, thành phố, thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa; riêng tại thành phố Hà Tĩnh, đã có 80/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo baohatinh.vn